باربری ها

افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها از طریق صدور بارنامه‌های بیشتر و حذف دلال ها برای باربری ها ‎

باربری ها با ثبت اطلاعات شرکت خود در این سامانه می توانند بارنامه بارهایی که در حوزه جغرافیایی منطقه شان بارگیری می شود را صادر کنند. این امر باعث افزایش درآمد باربری ها، حذف دلال ها، کاهش دغدغه چانه زنی با صاحب بار و راننده برای توافق بر سر مبلغ کرایه و کمیسیون آن می شود. در واقع در این سامانه بسیاری از مشکلات و دردسرهای باربری ها حل خواهد شد و آنها با خیال آسوده بارنامه های خود را صادر خواهند کرد. 

اشتراک گذاری