راننده ها

منابع درآمدی بیشتر، زمان بندی بهینه ساعت کاری، رویه پرداخت آسان و دریافت مبالغ بصورت آنلاین ‎

مشتری به صورت آنلاین، اطلاعات بار شامل نوع بار، وزن، ارزش بار، ابعاد بار، کامیون یا تریلی مناسب برای حمل و همچنین اطلاعات فرستنده و تحویل گیرنده و روز بارگیری را ثبت می نماید.

اعلام بار از طرف حمل 24:  تمام راننده هایی که نوع خودروی آنها و شهرهای محل فعالیتشان برای بار مورد نظر مناسب باشد، اطلاعات بار را از طریق اپلیکیشن حمل 24 دریافت می نمایند.

برگرازی مناقصه بین راننده ها: هر راننده می تواند دستمزد مطلوب خود و همچنین زمان تقریبی رسیدن به محل بارگیری را اعلام نماید. سفارش دهنده از میان تمام پیشنهادهای دریافت شده، با توجه به قیمت و زمان اعلام شده، می تواند چند نفر از رانندگان را برای انجام مأموریت تأیید نماید.

تعیین برنده نهایی: هر کدام از راننده هایی که زودتر نسبت به تأیید نهایی و قیمت کمتر اقدام نمایند، برنده مناقصه می شوند.

ارتباط راننده با سفارش دهنده: حمل 24 اطلاعات تماس سفارش دهنده و راننده را به هر دو طرف اعلام می نماید و علاوه بر آن، اطلاعات تماس و آدرس یک شرکت باربری معتبر را به راننده اعلام می نماید تا برای دریافت بارنامه و بیمه نامه، به آن مراجعه نماید. حمل 24 هزینه های صدور بارنامه و بیمه نامه را به صورت اتوماتیک محاسبه کرده و به دستمزد راننده می افزاید. ارزش بارنامه برابر با مجموع دستمزد راننده و هزینه های صدور بارنامه و بیمه نامه است. راننده پس از دریافت بارنامه حاوی تمام مشخصات، به مشتری مراجعه می نماید و مشتری پس از مشاهده بارنامه و بیمه نامه رسمی، با اطمینان بار خود را به راننده تحویل می دهد.

رصد کردن وضعیت بار بر روی نقشه: سفارش دهنده ها می توانند از زمان تحویل بار تا مقصد، محل کامیون یا تریلی را بر روی نقشه مشاهده نمایند و در صورت لزوم با راننده تماس داشته و از اتمام موفقیت آمیز مراحل حمل و نقل اطمینان حاصل نمایند.

اشتراک گذاری